J Psychiatr Res

. 2021 Eylül;141:50-56.

doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.06.037. Epub 2021 Haziran 18.

4 yaşındaki çocukların Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zeka Ölçeği-IV üzerindeki performansına annenin doğum öncesi kolin ve inflamasyon etkileri

Sharon K Avcı 1M Camille Hoffman 2Angelo D’Alessandro 3Victoria K Walker 4Madeline Balser 4Kathleen Noonan 4Amanda J Hukuku 5Robert Freedman 4

Soyut

Enfeksiyon, obezite, depresyon ve olumsuz çocukluk deneyimlerinden kaynaklanan maternal gebelik iltihabı, yavruların bilişsel gelişimini olumsuz etkiler. Kolin, fetal beyin gelişiminde önemli bir besindir. Daha yüksek maternal plazma kolin konsantrasyonlarının, inflamasyon varlığında yavru bilişi, özellikle işlem hızı ile pozitif bir ilişkisi olup olmadığını araştırdık. Kırk sekiz çocuk 4 yaşında değerlendirildi. Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeklerinde İşleme Hızı Bileşik Puanı başlıca sonuçtu. Maternal C-reaktif protein (CRP), bir inflamasyon belirteci ve kolin plazma konsantrasyonu 16. gebelik haftasında ölçülmüştür. Kolin konsantrasyonları >7.07μM daha düşük seviyelerle karşılaştırıldı. Kolin düzeyi düşük olan anneler daha fazla depresyon ve stres bildirdiler. Kolin düzeyi yüksek annelerin yenidoğanlarında baş çevresi daha büyüktü. Maternal CRP ile yapılan analizlerde, daha yüksek maternal kolin, her iki cinsiyet için daha yüksek yavru İşleme Hızı Bileşik Puanları ile ilişkilendirildi. Erkekler için, daha yüksek maternal kolin, maternal CRP’nin İşleme Hızı üzerindeki negatif ilişkisi ile rekabet etti. Daha yüksek İşleme Hızı, çocuğun davranış derecelendirmeleriyle ilişkiliydi, Çocuk Davranışı Kontrol Listesinde daha az Geri Çekilmiş Sorunlar 4 yaşında 1 ½-5 yaş ve daha yüksek Bebek Davranış Anketi Yönlendirme/Düzenleme 3 aylıkken kalıcı gelişimsel etkilerle tutarlıydı. Daha yüksek işlem hızı ve sosyal geri çekilmedeki sorunların azalması, doğum öncesi maternal kolin ile pozitif olarak ilişkilidir. Hem daha düşük işlem hızı hem de sosyal geri çekilme sorunları, daha sonraki zihinsel zorlukların habercisidir. Hamilelikte kolin takviyesi, yavruların biliş ve davranışlarındaki sorunlara katkıda bulunan anne iltihabının etkilerini azaltabilir.

 

X